Ixquick Proxy forhindrer de fleste sikkerhetsrisikoer ved å fjerne de fleste Javascriptene fra siden som blir hentet.

For å oppnå ekstra sikkerhet, anbefaler Ixquick at du kobler ut Javascript, Java, Flash og andre script fra hele ixquick-proxy.com domenet, og underdomenene.

For å gjøre dette:
1. Kontroller at du bruker nettleseren Firefox Web Browser
2. Installer NoScript Add-on

3. For å forenkle bruken, konfigurer NoScript til:
  A. Tillat skript globalt, og
  B. Deaktiver skript fra ixquick-proxy.com og underdomener.

Eller, som beskyttelse selv når du ikke bruker Ixquick Proxy, kan du konfigurere – med noen ulemper - NoScript til:
  A. Blokker skript globalt, og
  B. Enable Scripts fra ixquick.com, dets underdomener, og alle andre pålitelige nettsteder, men ikke ixquick-proxy.com.