Innstillinger


Laste ned StartPage by Ixquick-verktøylinjen

Legg til StartPage-verktøylinjen i nettleseren din i dag. Den er morsom og enkel å bruke.

Bedre personvern:
Flere funksjoner:

Verktøylinjen viser forskjellige forklaringer og instruksjoner når du fører muspekeren over ikonene. Hold pekeren over ikonene for å få mer informasjon om et bestemt emne. Noen ofte stilte spørsmål finner du her.

Ved å laste ned verktøylinjen til Ixquick, sier du deg enig i Brukerbetingelsene.

Systemkrav:Betingelser
Ixquick verktøylinje for søk, skrivebordslinje og tilleggsprogrammer for nettleser (sammen utgjør de ”Ixquick søkeprogrammer”) gir deg en enkel metode for å få tilgang til Ixquicks søkefunksjon. Når du bruker dem blir din forespørsel sendt til Ixquick slik at søkeresultatene kan sendes til deg. Verktøylinjen og skrivebordslinjen sjekker med jevne mellomrom om det finnes en nyere versjon, og det kan tenkes du får et spørsmål om du vil oppdatere. Dine søk og annen bruk holdes strengt konfidensielt, og anonymisert i henhold til vår Policy om personvern.

Kun til ikke-kommersielt bruk
Ixquick søkeprogrammer er tilgjengelige for deg kun på en ikke-kommersiell basis. Dette innebærer at du kan benytte den på jobben eller hjemme, og søke på hva du ønsker. Men du må innhente Ixquicks tillatelse dersom du ønsker å selge Ixquick verktøylinje, skrivebordslinje eller ekstraprogrammet for nettleseren eller informasjon, tjenester eller programmer i tilknytning til eller avledet fra det, eller om du ønsker å modifisere, kopiere (unntak oppgis nedenfor), lisensiere, eller lage avledete produkter fra Ixquick søkeprogrammer. I tillegg kan du ikke bruke Ixquick søkeprogrammer på en måte som kan skade, koble ut, overbelaste, eller forringe Ixquicks søketjenester (f.eks. du kan ikke bruke Ixquick søketjenester på en automatisert måte), du kan heller ikke bruke dem på en måte som kan forstyrre andres bruk og andres glede av Ixquicks søketjeneste.

Hvis du har noen spørsmål vedrørende distribusjonsbetingelsene, eller ideer til forbedringer, send oss en e-post via lenken ”La oss få vite det” på nettstedet til Ixquick. Vær klar over at når du gjør det, gir du også Ixquick og tredjeparter tillatelse til å bruke og å innlemme dine ideer eller kommentarer i Ixquick søkeprogrammer (eller tredjeparts programmer) uten kompensasjon.

Intellektuell eiendom
Du aksepterer at Ixquick eller tredjeparter eier alle rettigheter, eiendomsrett, og interesser i Ixquick søkeprogrammer, deler derav, eller programmer som er tilgjengelige gjennom eller i sammenheng med Ixquick søkeprogrammer, inkludert, men uten begrensning av alle intellektuelle eierrettigheter. "Intellektuelle eierrettigheters" betyr enhver og alle rettigheter som eksisterer i henhold til patentlovgivning, copyright-lovgivning, lov om handelshemmeligheter, lov om varemerker, lov om uredelig konkurranse og alle andre eierrettigheter, og all bruk, fornying, utvidelse og gjenoppbygging som gjelder nå og i ettertid, som er i kraft på verdensbasis. Du sier deg enig i at du ikke vil modifisere, tilpasse, oversette utarbeide avledete produkter fra, dekompilere, foreta omvendt engineering, ta fra hverandre eller på annen måte utlede kildekode fra Ixquick søkeprogrammer. Du sier deg også enig i å ikke fjerne, skjule eller endre Ixquicks eller noen tredjeparts copyright-meldinger, varemerker, eller andre eiendomsmerknader som er en del av, eller som du får tilgang til via Ixquick søkeprogrammer.

Frasigelse av garantier
Ixquick og alle tredjeparter som lager programmer tilgjengelige i sammenheng med eller via Ixquick søkeprogrammer fraskriver seg alt ansvar for all skade som måtte oppstå som et resultat av din bruk av Ixquick søkeprogrammer og/eller tredjepartsprogrammer som brukes i forbindelse med eller via Ixquick søkeprogrammer.

IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG EVENTUELLE TREDJEPARTS PROGRAMVARE SOM ER GJORT TILGJENGELIG I FORBINDELSE MED, ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER LEVERES SLIK DE ER, UTEN NOEN GARANTIER. IXQUICK OG SLIKE TREDJEPARTER FRASIER SEG UTRYKKELIG HELT OG SÅ FULLSTENDIG SOM LOVEN TILLATER, INNBEFATTET OG LOVBESTEMTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR EN SPESIELL HENSIKT, OG KREVER AT EIERRETTIGHETENE IKKE KRENKES. IXQUICK OG ALLE TREDJEPARTER SOM GJØR SIN PROGRAMVARE TILGJENGELIG I FORBINDELSE MED, ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER, FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER SIKKERHET, PÅLITELIGHET, TIDSRIKTIGHET OG YTELSEN TIL IXQUICK SØKEPROGRAMMER, OG SLIK TREDJEPARTS PROGRAMVARE.

DU FORSTÅR OG SIER DEG ENIG I AT DU LASTER NED OG/ELLER BRUKER IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG ALLE TREDJEPARTSPROGRAMMER SOM ER TILGJENGELIG I SAMMENHENG MED ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER FOR EGEN REGNING OG RISIKO, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR ALLE EVENTUELLE SKADER PÅ DITT DATAMASKINSYSTEM SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA NEDLASTING OG BRUK AV IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG SLIK TREDJEPARTS PROGRAMVARE. NOEN STATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJONEN AV IMPLISERTE GARANTIER, SÅ DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE EKSKLUSJONER IKKE GJELDER DEG. DET ER OGSÅ MULIG AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VÆRE FORSKJELLIGE FRA STAT TIL STAT OG FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

Ansvarsbegrensning
IXQUICK ELLER TREDJEPARTER SOM GJØR SIN PROGRAMVARE TILGJENGELIG I SAMMENHENG MED IXQUICKS SØKEPROGRAMMER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIGE FOR BRUKERES BRUK ELLER MISBRUK AV IXQUICK SØKEPROGRAMMER, ELLER TREDJEPARTS PROGRAMVARE. SLIK BEGRENSNING AV ANSVAR GJELDER FOR Å FORHINDRE GJENERVERVELSE AV DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, PÅFØLGENDE, SPESIELLE OG STRAFFERETTSLIGE SKADER. DETTE GJELDER ALLE KRAV SOM ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), ELLER PÅ ANNEN MÅTE, (SELV OM IXQUICK OG/ELLER TREDJEPARTS PROGRAMVARELEVERANDØR HAR FÅTT RÅD OM SLIKE MULIGE SKADER). SLIK ANSVARSBEGRENSNING GJELDER OM SKADENE KOMMER FRA BRUK ELLER MISBRUK AV OG I TILLIT TIL IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG ALL TREDJEPARTS PROGRAMVARE SOM ER GJORT TILGJENGELIG I SAMMENHENG MED ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER, FRA UTILGJENGELIGHET AV IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG ALL TREDJEPARTS PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG I SAMMENHENG MED ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER ELLER FRA AVBRUDD, SPERRING ELLER AVSLUTNING AV IXQUICK SØKEPROGRAMMER OG ALL TREDJEPARTSPROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG I SAMMENHENG MED, ELLER VIA IXQUICK SØKEPROGRAMMER (INKLUDERT SLIKE SKADER SOM PÅFØRES TREDJEPART). SLIK BEGRENSNING GJELDER UANSETT EN EKSISTERENDE FEIL AV VESENTLIG HENSIKT AV BEGRENSETE HJELPEMIDLER OG FULLT UT TILLATT ETTER LOVEN.

NOEN STATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNINGER OG EKSKLUSJONER IKKE GJELDER DEG.

Ixquicks søketjeneste
Ixquick søkeprogrammer er utformet for å brukes sammen med Ixquicks søketjenester. Samtidig er din bruk av Ixquick søketjenester også definert i Ixquicks Betingelser for bruk og policy om personvern.

Forskjellige bestemmelser
Disse betingelsene styres av og er i henhold til nederlandsk lov, og er ikke i konflikt med nederlandske lover, og heller ikke i henhold til det landet der du bor. Dersom det mot formodning skulle finnes noen uforutsette forordninger eller deler av disse betingelsene, funnet av en kompetent jurisdiksjon, vil resten av disse betingelsene allikevel være i full effekt og virksomme.

Disse brukerbetingelsene utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder dette området, og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser eller avtaler, skriftlige eller muntlige, i forhold til denne saken. Alle fraskrivelser fra disse betingelsene trer kun i kraft dersom de er skriftlig, og signert av Ixquick og/eller tredjepart som gjør sine programmer tilgjengelige i sammenhent med eller via Ixquick søkeprogrammer.

Juli 2007.