Med Ixquicks proxyserver förhindras de flesta säkerhetsproblem genom att de flesta Javascript-koder tas bort från mellanlagrade sidor.

För ökad säkerhet rekommenderar Ixquick att du inaktiverar Javascript, Java, Flash och andra skript från hela domänen ixquick-proxy.com samt dess underdomäner.

Gör såhär:
1. Kontrollera att du använder webbläsaren Firefox
2. Installera tillägget NoScript

3. För enklaste möjliga användning kan du konfigurera NoScript till att:
  A. Tillåta skript globalt och
  B. Inaktivera skript från ixquick-proxy.com med underdomäner

Som skydd när du inte använder Ixquicks proxyserver kan du även, lite mindre enklare, konfigurera NoScript till att:
  A. Blockera skript globalt och
  B. Aktivera skript från ixquick-proxy.com med underdomäner och alla övriga pålitliga webbplatser, men inte från ixquick-proxy.com.